Biedt de Veluwse Oldebroek-variant perspectief voor De Leine in Kropswolde?

De oude gemeente van burgemeester Adriaan Hoogendoorn, Oldebroek op de Veluwe, kan misschien een voorbeeld zijn voor het doorbreken van de impasse rond wel of niet permanent bewonen van recreatiewoningen in Kropswolde.

Donderdag 11 juni debatteerde de raadscommissie Midden-Groningen vijf uur over het wel of niet toestaan van permanente bewoning van de blauwe recreatiebungalows in recreatiepark De Leine (het Smurfendorp). Het college, gesteund door ondernemers, is tegen. De bewoners en (een deel van de) politiek denkt daar anders over.

Engbert Jan Ruitenberg is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Oldebroek. „Ook in Oldebroek was het beleid dat permanent wonen op een recreatiepark niet getolereerd werd. Dat zorgde voor jarenlange frustratie bij bewoners. Hoge handhavings- en juridische kosten maakten dat de ChristenUnie zich afvroeg: hoeveel geld willen hier als gemeente nog aan uit geven?”, aldus Ruitenberg.

,,Als je mij tien jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd, permanente bewoning: never, nooit niet. Daarom is het goed om op een gegeven moment te reflecteren; hoe willen we verder?’’

Gevraagd samen naar een oplossing te zoeken

„In een publiek debat van koers veranderen gaat niet lukken’’, aldus Ruitenberg. ,,Partijen houden waarschijnlijk vast aan hun eerder ingenomen standpunt.’’

Om de impasse in Oldebroek te doorbreken schreef de fractie van de ChristenUnie een brief aan collega-partijen in de gemeenteraad waarin werd gevraagd samen naar een oplossing te zoeken. Vier van de zes partijen reageerden daarop positief.

Bewoners betaalden financiële compensatie

Oldebroek kwam (na een lang traject met de provincie), de bewoners van het recreatiepark Mulligen uiteindelijk tegemoet. Er gelden beperkingen op woonoppervlak en bijgebouwen en als voorwaarde werd gesteld dat de bewoners financiële compensatie betaalden.

,,Bewoners blij, geld voor de recreatieve en toeristische sector en voor de gemeente een lastig en duur handhavingstraject minder. Kortom alleen maar winnaars!’’, aldus Ruitenberg.

Geld voor toeristische voorzieningen

Het geld dat de bewoners van Mulligen betaalden is gebruikt voor het versterken van toerisme en recreatie. Van Hogen ziet wat dat aangaat mogelijkheden voor De Leine. ,,De coöperatie heeft in 2017 200.000 euro beschikbaar gesteld om een geluidsscherm te bouwen. Dat is toen afgewezen. Het geld kan nu mogelijk besteed worden aan recreatieve of toeristische voorzieningen’’.

Tot slot merkt Ruitenberg op dat de Oldebroek-variant bewoners van De Leine mogelijk moed geeft. ,,Besef wel dat de kans op succes klein is, maar het kan een oplossingsrichting zijn. Oldebroek heeft ook recreatieparken waar niet permanent gewoond mag worden en waar op gehandhaafd wordt. Daar staan wij als fractie helemaal achter.’’