Zandpad+ maakt zich sterk voor behoud van vogelparadijs in Borgercompagnie

TRIPSCOMPAGNIE Johanna Huizinga uit Tripscompagnie is afgelopen jaar gestart met het project Zandpad+ Ze vroeg een startsubsidie aan en kreeg deze tot haar verrassing toegekend. Inmiddels is het een heuse werkgroep van 7 mensen geworden die allen een ding gemeen hebben, liefde voor de natuur en de leefomgeving van vogels en insecten.

Johanna woont pal tegenover de Nedmag locatie dat omringd wordt door percelen, een fietspad en het zandpad. Al wandelend door het gebied vertelt Johanna vergezeld door haar vrolijke hond enthousiast over het mooie gebied waarvoor ze al een poos in actie komt. Johanna: „Ik zag dat er in de buxuspercelen grenzend aan het zandpad actie gaande was. Bij navraag werd duidelijk dat de percelen hooguit nog 2 jaar zouden blijven.”

Vogelparadijs

Jarenlang was er op deze twee percelen bijna geen onderhoud en daardoor konden de onkruiden welig groeien. Dit trok insecten en vervolgens ook weer vogels aan als blauwborsten, graspiepers, geelgorzen, kwartels, rietgorzen, gele kwikstaart en torenvalken aan.

Nadat ze haar burgerinitiatief indiende en de subsidie kreeg, ging het erg snel in het vogelrijke gebied. De buxuspercelen werden al dit voorjaar leeggehaald, anderhalf jaar eerder dan verwacht. In de tussentijd realiseerde Johanna samen met de werkgroep al wel het een en ander. Langs het fietspad en het zandpad hebben ze tien vakken aangeplant met jonge struiken en planten en deze ook omheind. Niet alleen ter bescherming van het jonge gewas, de palen vormen voor de vogels weer een mooie uitkijkpost, nu er geen hoge struiken meer in het gebied zijn. De wens is om nog veel meer vakken aan te planten maar daar is geld voor nodig. Ook kregen ze van Vivara een nestkast voor torenvalken cadeau die op vier meter hoogte boven alles uittorent in het gebied.

Naast het planten van gewassen, heeft Johanna contact met alle betrokkenen in het gebied. Zo heeft ze gesprekken met Nedmag gehad en hebben ze samen plannen gemaakt voor de dijken rondom het terrein van het bedrijf. Ook deze zullen worden aangeplant. Met de boeren in het gebied, de gemeente en ook het waterschap is de werkgroep in gesprek geweest en hebben ze onder andere het beheer van bermen naast het fietspad in handen gekregen.

Te laat begonnen

Door het maaien zelf te mogen doen, hoopte Johanna dat ze op tijd andere vegetatie konden bieden voor voeding, schuilen, het nesten en de zangposten voor de vogels. Helaas is de buxus en dan eigenlijk vooral het onkruid wat daartussen groeide, al weg en zijn de planten van de werkgroep nog maar klein. „We zijn dus eigenlijk een paar jaar te laat begonnen”, zegt Johanna. Maar ondanks dat, blijft ze zich met veel enthousiasme inzetten voor het mooie gebied. Ze verdiepte zich in het maaien en leerde dat klepelen niet goed is, want dan gaat 80 procent van de insecten dood. „We maaien dus in de nazomer met een maaibalk waardoor we de bodem eigenlijk verarmen. Hierdoor komen kruiden op die weer goed zijn voor de insecten en vogels.”

Door de droogte is Johanna, veelal met haar man druk met de bewatering van de aangeplante vakken. Haar man sloot een waterpomp aan op een aggregaat en zo rijden met de auto langs alle vakken. „Eerst deed ik het met emmers maar dat was echt geen doen”, lacht Johanna. Ondanks alle drukte noemt ze het een kleine moeite. „We zijn nu met z’n zevenen. We hebben een app-groep en alles gaat heel relaxed en vrijblijvend. Als iemand niet kan helpen, dat geeft niet. Als iedereen een beetje doet, krijgen we mooie dingen gedaan!”

Extra handen zijn altijd welkom. Op de Facebookpagina van Borgercompagnie zijn al een aantal nieuwsbrieven van de Zandpad+ geplaatst.

Jessica Koning