Henk Robben gaat voor een veilig Wildervank

WILDERVANK Henk Robben uit Wildervank bracht deze week middels een brief richting gemeente Veendam met name de verkeersveiligheid in zijn dorp wederom onder de aandacht.

De ernstige verkeersoverlast in de C.W. Lubbersstraat, Apollolaan, en Woortmanslaan baart hem grote zorgen. Daarom brengt hij nogmaals een groot aantal aandachtpunten onder de aandacht bij de plaatselijke politiek.

In de brief herinnert Robben de politiek er nogmaals aan dat er reeds enige jaren veel overlast is van sluipverkeer inclusief vrachtverkeer komende van de N33 richting Kielsterachterweg naar Hoogezand en Groningen.

‘Het instellen van een 30 kilometer-zone voor de sluiproute heeft mijns inziens totaal geen zin. Bovendien moet de wegbeheerder fysieke maatregelen uitvoeren en de infrastructuur zo aanpassen dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van genoemde wegen en de omgeving. De inrichting moet zodanig zijn, dat de weggebruikers niet harder kunnen rijden dan dertig kilometer per uur.’

De politie handhaaft nauwelijks of helemaal niet in dertig kilometer-zones vanwege gebrekkige inrichting, omdat deze zones over het algemeen te sober zijn ingericht en niet voldoen aan de inrichtingseisen. aldus Robben.

Het plaatsen van een brug over het Boven-Oosterdiep heeft voor Robben de hoogste prioriteit. ‘Bewoners van woonwijk Sorghvliet, komende uit de richting van de N33 kunnen middels aanduiding borden nabij de rotonde Industrieweg, worden omgeleid via de Industrieweg, DWM-weg over de te plaatsen brug Boven-Oosterdiep, Skagerak naar de wijk Sorghvliet. Ook kan het vrachtverkeer voor de bevoorrading van de Jumbo (supermarkt) gevestigd aan de Skagerak, ook gebruik maken van genoemde rijroute’, schrijft Robben.

‘De overige weggebruikers kunnen vervolgens gebruik maken van genoemde rijroute richting Hoogezand. Bovendien kan het verkeer via de Sorgvlietlaan richting Annen via de N34 naar Assen en A28 richting Groningen. Ook deze rijroute zal een grote ontlasting zijn van genoemde sluiproute. Het verkeersaanbod kan door genoemde omleidingsroute hierdoor drastisch worden teruggebracht. Bovendien wordt de kruising nabij de Apollolaan hierdoor ontlast en verkeersveiliger.

Verkeersveiligheid, leefbaarheid, aandachtpunten en verbeterpunten heeft voor de inwoners van Wildervank de hoogte prioriteit’, zo besluit Robben zijn brief.