D66 noemt armpje drukken met Welkoop door Midden-Groningen 'ondernemersonvriendelijk'

D66 Midden-Groningen is kritisch op het besluit van het college van B en W om Welkoop een omgevingsvergunning voor de herbouw van de winkel aan de Van Spilbergenkade in Hoogezand te weigeren.

Fractievoorzitter Gerard Renkema zegt dat zijn partij niet overtuigd is door de argumentatie van het college.

,,D66 maakt zich oprecht zorgen dat het armpje drukken van B en W met Welkoop slecht is voor het imago van de gemeente en ondernemersonvriendelijk. Deze onverkwikkelijke kwestie houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en vergt kostbare inzet van interne en externe deskundigen.’’

College heeft daar geen boodschap aan

Zoals gemeld legde het college van B en W van Midden-Groningen deze week een voor Welkoop positief advies van een onafhankelijke bezwaarcommissie naast zich neer.

Die commissie stelt vast dat Welkoop onterecht een omgevingsvergunning voor de herbouw van de in juni 2017 afgebrande winkel in Hoogezand wordt onthouden. De vergunning moet alsnog worden verleend, maar het college zegt daar geen boodschap aan te hebben.

Zes alternatieve locaties

Renkema vraagt het college om de kosten inzichtelijk te maken. ,,Wij willen graag een chronologisch totaaloverzicht van de gang van zaken: gevoerde overleggen, toezeggingen (ambtelijk en bestuurlijk), vanaf het moment van de brand totdat Welkoop heeft gemeend de bezwaarprocedure voor te zetten.’’

Het detailhandelsbeleid in Midden-Groningen erkent in Hoogezand en Sappemeer vier winkelgebieden; De Hooge Meeren, Winkelstraat Sappemeer, Martenshoek en Winkelpark. Aan Welkoop zijn door de gemeente naar eigen zeggen zes alternatieve locaties aangeboden.

Jumbo supermarkt hoek Hoofdstraat/Kees de Haanstraat

,,Daarbij zijn’’, aldus D66, ,,locaties naar voren gebracht die buiten de winkelgebieden liggen, zoals leegstaande winkelruimte aan de Hoofdstraat naast de Damkerk, de onlangs gesloten Jumbo supermarkt op hoek Hoofdstraat/Kees de Haanstraat en de voormalige Gamma aan de Meint Veningastraat in Hoogezand.’’

,,Hoe verhoudt zich dat met het beleid om winkels te concentreren? Mogen er in die verspreid staande, lege winkelpanden ook andere detailhandelsinitiatieven dan die van Welkoop worden ondernomen?’’

Heel veel geld

Renkema verwacht dat de strijd tussen Midden-Groningen en Welkoop beide partijen heel veel geld gaat kosten.

,,Welkoop vecht het verwerpen van het besluit van de bezwaarcommissie aan, eerst bij de rechtbank, als het nodig is tot aan de Raad van State toe. Deze juridische haarkloverij, want in dat stadium kom je nu, gaat beide partijen tienduizenden euro’s kosten. In het geval van Midden-Groningen publiek geld. Dat moet je als gemeente toch niet willen.’’