Mogelijk overlast door bomenonderhoud

VEENDAM Vanaf dinsdag 10 maart tot en met 20 maart voert de gemeente Veendam snoeiwerkzaamheden uit aan bomen. In deze periode worden ook bomen gekapt die niet meer veilig of ziek zijn. Er wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Als er nesten of broedende vogels gesignaleerd worden in een boom, dan wordt deze boom niet gekapt zolang er vogels in broeden.

Het onderhoud, de snoeiwerkzaamheden en het kappen van bomen vindt in de gehele gemeente plaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur. Hier kan men enige hinder van ondervinden.