Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf laten zich in werkbezoek informeren over leefbaarheid Groninger platteland

De Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) leggen maandag een werkbezoek af aan Groningen. Ze laten zich daarbij informeren over wat zij in Den Haag kunnen doen om te zorgen voor een vitaal dorpsleven in Groningen.

Allereerst bezoeken de Kamerleden varkenshouderij Hamletz in Beerta. Dit bedrijf geldt als een succesvol voorbeeld van kringlooplandbouw en heeft het eerste boerenmerk voor vers duurzaam Nederlands varkensvlees in de supermarkt ontwikkeld.

Daarna bezoeken de Kamerleden een winkel in Woldendorp. Deze winkel is weliswaar van groot belang voor de leefbaarheid, maar de omzet is niet voldoende om de winkel te laten voortbestaan.

Ook bezoeken Dik-Faber en Van der Graaf vrijwilligersnetwerken uit Woldendorp en Wagenborgen.

Vervolgens brengen de Kamerleden een bezoek aan het dorp Overschild, waar een groot deel van de woningen moet worden versterkt of gesloopt en herbouwd.

Ten slotte hebben de politici in Appingedam een gesprek met geestelijke verzorgers in het aardbevingsgebied.