'Houding wethouders Midden-Groningen ten aanzien van verkeersoverlast in Noordbroek is onaanvaardbaar'

De Dorpsadviesraad Noordbroek (DAR) vindt dat zij door de gemeente Midden-Groningen, waar het gaat om het oplossen van de verkeersdruk in de Hoofdstraat, met een kluitje in het riet wordt gestuurd. De houding van wethouders Peter Verschuren (SP) en Jaap Borg (VVD) wordt in een brief aan de gemeenteraad betiteld als ‘onaanvaardbaar’.

De Dorpsadviesraad kaartte vorig najaar de verkeersoverlast in de Hoofdstraat in Noordbroek aan. ,,In gesprekken met de heren Verschuren en Borg wordt erkend dat er een probleem is, maar dat dit geen prioriteit heeft. Concreet betekent dit dat wij met een kluitje in het riet worden gestuurd. Voor ons een onaanvaardbare opstelling van portefeuillehouders die hun verantwoordelijkheid niet nemen.’’

Primaire verantwoordelijkheden

Secretaris Geuko ten Have schrijft dat de opstelling geen recht doet aan voortdurende onaanvaardbare verkeersonveiligheid, waardoor de leefbaarheid in Noordbroek wordt aangetast. ,,Verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn primaire verantwoordelijkheden van de gemeente. Wij komen geen stap verder, vandaar dat de DAR Noordbroek zich nu wendt tot de gemeenteraad.’’

De Werkgroep N33/DAR Noordbroek verwijst naar een rapport dat in opdracht van de projectorganisatie N33 Midden is opgesteld. ,,Daarin kwam onomstotelijk vast te staan dat de verkeersdruk veel te hoog is. Door meerdere bewoners en verenigingen wordt hierover geklaagd, zonder dat dit tot structurele aanpak vanuit de gemeente als wegbeheerder en als belangenbehartiger van haar bewoners heeft geleid.’’

Veiligheid en leefbaarheid vergroten

Een oplossing ziet de Werkgroep N33 DAR Noordbroek in de aanleg van parallelwegen om de Hoofdstraat te ontlasten. ,,Door de aanleg van parallelwegen zal de veiligheid en leefbaarheid van Noordbroek aanzienlijk worden vergroot.’’

De provincie Groningen en Rijkswaterstaat bieden dorpen die grenzen aan de te verdubbelen N33 Midden een koppelkans om hinder die gepaard gaat met de verdubbeling enigszins te compenseren. Bij de brief zijn twee situatieschetsen met mogelijke parallelwegen aangegeven.

Koppelkansen

Dit houdt in dat plaatselijke infrastructurele werken gekoppeld kunnen worden aan de N33, voor wat betreft grondaankoop, kavelruil en wegaanleg. ,,De gemeente zou deze mogelijkheid met beide handen aan moeten grijpen, want het benutten van deze koppelkans bespaart de gemeente kosten en manuren’’, schrijft Ten Have namens de Werkgroep N33/DAR aan de gemeenteraad.

In de brief staat dat grondaankopen, aanleg en inrichting in totaal 2 miljoen euro kosten. ,,Als de investering over een periode van 30 jaar wordt afgeschreven, is dat slechts een kostenpost van 30.000 euro per jaar’’, schrijft Ten Have.

Gemeente moet nu wel actief worden

,,Als wij als DAR daarbij een aanvraag doen bij het Nationaal Programma Groningen, dan is de mogelijkheid om eindelijk van de verkeersoverlast van de Hoofdstraat in Noordbroek af te komen. Maar dan moet de gemeente wel actief worden!’’

Ten Have wijst er in zijn brief aan de gemeenteraad op dat er al 25 jaar klachten zijn over verkeersoverlast in de Hoofdstraat in Noordbroek. ,,Ook de Slochter- en Noorderstraat hebben met verkeersoverlast te maken. Landbouwverkeer en vrachtvervoer zijn de afgelopen kwart eeuw alleen maar intensiever en zwaarder geworden.’’