Alles over links en rechts in de beeldende kunst

VEENDAM Op 3 maart wordt de lezing ‘Over rechts en links in de beeldende kunst’ in vanBeresteyn gegeven.

Tijdens de tentoonstelling ‘Het Theater en de Verbeelding’ in vanBeresteyn worden er drie lezingen gehouden door kunstenaarsvereniging AKKA. Deze gaan over de overlappende cultuurgeschiedenis van theater, schilderkunst en fotografie. De laatste lezing in deze trilogie ‘Over rechts en links in de beeldende kunst’ handelt over het effect van plaatsbepaling in een compositie.

De grenzen van het begrijpen van de kunst worden bepaald door de biofysische basis van ons centraal zenuwstelsel. Daarin zijn een aantal wetmatigheden aan te wijzen. De geldigheid van door kunstenaars geformuleerde regels over hoe kunst te maken kan in veel gevallen worden aangetoond door deze wetmatigheden.

In vrijwel alle gevallen waren de kunstenaars er niet van op de hoogte dat de geldigheid was terug te voeren op de werking van onze hersenen. Zij waren eenvoudige ervaringsdeskundigen en zij zagen dat het zinvol was de regels toe te passen.

Het lezen van beeld gebeurt in onze hersenen grotendeels onbewust. Dit maakt de toepassing van de principes die in deze lezing worden verklaard krachtig.

De aanvang is om 20:15 uur.