Houd pinautomaten in Sappemeer, contant betalen is ook voor ouderen wettelijk nog steeds toegestaan!

De Ouderenraad Midden-Groningen heeft met verbazing kennis genomen van het bericht dat beide pinautomaten uit Sappemeer gaan verdwijnen. ,,Met name voor ouderen die minder mobiel zijn is dit een groot gemis.’’

Dat schrijft de Ouderenraad Midden-Groningen aan het college van B & W van Midden-Groningen. ,,Ouderen moeten straks, wanneer ze geld nodig hebben, naar Hoogezand om geld te pinnen. Hoewel we zien dat veel betalingen tegenwoordig met de pinpas plaatsvinden, is betaling met contact geld nog steeds wettelijk toegestaan’’, schrijft de voorzitter van de Ouderenraad Bert Kolk.

Landelijke discussie

,,Veel ouderen niet zo digitaal vaardig dat ze alles met de pinpas of computer kunnen afhandelen. De Ouderenraad vraagt zich af of de overheid niet de verplichting heeft om te zorgen dat mensen in staat moeten zijn om binnen een bepaalde afstand geld te pinnen. Zij zou naar onze mening hierover een landelijke discussie moeten gaan voeren om deze negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen.’’

Dit gaat ten koste van de leefbaarheid

Door deze maatregel van particuliere banken voorziet de Ouderenraad dat het kunnen blijven wonen in bepaalde gebieden voor veel mensen een (te) grote opgave wordt. ,,Dit gaat opnieuw ten koste van de leefbaarheid in met name de krimpregio’s en het beleid van gemeenten om ouderen in hun eigen woonomgeving langer thuis te laten wonen.’’

De Ouderenraad Midden-Groningen vraagt het college van B en W om in overleg te gaan met de banken en alles in het werk te stellen dat minstens één pinautomaat voor Sappemeer behouden blijft.