Meer hulp nodig aan het sterfbed

VEENDAM De Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost-Groningen krijgt ieder jaar meer aanvragen voor de laatste zorg door vrijwilligers.

„Op dit moment hebben we ongeveer 50 opgeleide vrijwilligers werkzaam thuis en in verschillende woonzorginstellingen”, aldus het bestuur.

De VPTZ werd in 2006 opgericht. De directe aanleiding, was een onderzoek, dat duidelijk maakte dat in Oost-Groningen behoefte was aan een organisatie, die thuiswonende mensen in hun laatste levensfase kon bijstaan. De mensen in Oost-Groningen willen het liefst, als dit kan, thuis sterven.

De stichting is actief in de gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt. En de voormalige gemeenten Menterwolde en Bellingwedde.

„Onze vrijwilligers geven zorg en aandacht aan mensen die dat nodig hebben in de palliatieve terminale fase. Ze staan indien nodig ook de betrokken mantelzorgers bij. Medische en verpleegkundige taken voeren de vrijwilligers niet uit. In de loop van de jaren is de vraag van deze zorg toegenomen”, legt het bestuur uit.

De groeiende vraag heeft verschillende oorzaken. Vergrijzing, steeds meer mensen die thuis moeten blijven wonen. Een andere oorzaak is de groeiende bekendheid van de VPTZ Oost Groningen. „De meeste aanvragen komen van de thuiszorg, zorginstellingen of huisartsen, die contact met ons opnemen en onze ondersteunende hulp vragen. Ook gebeurt het steeds vaker, dat familieleden van zieke mensen ons benaderen. Tot nu toe zijn we aan alle verzoeken tegemoet gekomen. We hebben nog nooit nee verkocht en dat willen we graag zo houden.”

Jaarlijks leidt de stichting nieuwe vrijwillgers op. Vrijdag 20 maart start de introductiecursus van 8 dagdelen. Tijdens de cursus wordt de deelnemers geleerd om op de juiste manier, goede palliatieve terminale zorg te verlenen aan zieke mensen in de laatste fase van hun leven.

„Bent u gemotiveerd om vrijwilliger bij ons te worden stuur ons dan een mail info@vptzoostgroningen.nl. Voor meer info zie www.vptzoostgroningen.nl