Gemeenteraad Veendam: Verhuursdersheffing moet worden afgeschaft

De verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Met die boodschap moet het college van burgemeester en wethouders van Veendam naar het rijk.

De gemeenteraad van Veendam steunde maandagavond een motie die was ingediend door GemeenteBelangen, PvdA, VVD en SP.

De verhuurdersheffing is een soort belasting op huizenbezit van woningcorporaties die door de rijksoverheid wordt opgelegd. De raad van Veendam stelt dat huurders nadelige gevolgen van de heffing ondervinden. Woningcorporaties hebben door de heffing minder geld in kas en kunnen minder investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen.

Geld dringend nodig

,,Acantus betaalde vorig jaar 6,5 miljoen euro aan verhuurdersheffing’’, stelt fractievoorzitter Christel Knot van GemeenteBelangen, die de motie indiende. ,,Geld dat rechtstreeks naar de staatskas vloeit. Acantus had daarmee honderd woningen duurzaam kunnen maken of vijftig nieuwe woningen kunnen bouwen.’’

Het is tegen het zere been van de Veendammer raad dat de heffing vooral wordt geïnvesteerd in de Randstad. De miljoenen euro’s zijn volgens de Veendammers dringend nodig in Noord- en Oost-Groningen.

,,Willen we verkrotting tegengaan en de leefbaarheid in de dorpen, stad en platteland op peil houden, moet je corporaties de financiële ruimte geven voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Corporaties weten zelf heel goed waar investeringen nodig zijn.’’