Ruim baan voor vestiging McDonald's op bedrijvenpark Rengers in Kolham

McDonald’s mag zich vestigen op bedrijvenpark Rengers in Kolham. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag besloten.

McDonald’s wil een restaurant met McCafé vestigen op bedrijvenpark Rengers in Kolham. Op het zuidelijke deel van de kavel wordt een tankstation gevestigd. Om dat mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat naar de gemeenteraad gaat. Die heeft op 27 februari het laatste woord.

Tegen de plannen van McDonald’s bestaat weerstand bij de bewoners van de Rengerslaan, 7 woningen tussen het Winschoterdiep en de A7. De bewoners krijgen de fastfoodketen en het tankstation in hun achtertuin. Drie van hen dienden een zienswijze in, evenals de verenigingen dorpsbelangen in Froombosch en Kolham.

Lichthinder van 40 meter hoge reclamemast

Het grootste bezwaar geldt de te verwachten lichthinder van de 40 meter hoge reclamemast. ,,Een mast van 40 meter, inclusief het reclamebord, is nodig om weggebruikers op de A7 tijdig attent te maken op McDonald’s, zodat veilig de afrit kan worden gekozen’’, aldus wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie).

Aan de plek waar de mast is gedacht kan niets veranderd worden. ,,Die is onlosmakelijk verbonden met de plek van het restaurant. Wel wordt het oppervlak van de reclame-uiting met een derde verkleind, van 67 naar 45 vierkante meter’’, weet Boersma.

Wisselgeld is op

Daarmee is het wisselgeld naar de bewoners toe wel op. B en W van Midden-Groningen zeggen van mening te zijn dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en dat alle belangen zorgvuldig zijn gewogen.

,,Het is duidelijk dat de afweging van het college bij enkele omwonenden anders wordt ervaren en beleefd’’, schrijft het college. ,,Naar onze mening dragen McDonald’s en het tankstation bij aan kwalitatieve bedrijvigheid op het bedrijvenpark, met bijbehorende effecten voor de werkgelegenheid.’’ Verwacht wordt dat het fastfoodrestaurant 100 (deeltijd)banen oplevert.

Extra verkeer past prima op bestaand wegennet

Boersma zegt te verwachten dat de vestiging van McDonald’s bijna geen extra verkeer met zich meebrengt. ,,Uit onderzoek is gebleken dat het extra verkeer dat er komt, prima past op het bestaande wegennet.’’ Zwerfafval blijft een gedeelde zorg van het college van B en W én McDonald’s.

Voorafgaand aan de opening wordt langs uitvalswegen en parkeerplaatsen in de wijde omgeving een zwerfafval nulmeting uitgevoerd. Overigens worden binnen de gemeentegrenzen van Midden-Groningen ook nu al McDonald’s verpakkingen gevonden.

Informatiebijeenkomst

Donderdagmiddag (23 januari) is er van 16.00 tot 17.00 uur een openbare informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van Midden-Groningen in de raadszaal in Slochteren. Het college van B en W en een vertegenwoordiger van McDonald’s geven tekst en uitleg.