Sterfte- en vertrekoverschot in Midden-Groningen; inwonertal slinkt met 102

Het inwonertal van de gemeente Midden-Groningen is in 2019 met 102 afgenomen. De gemeente telde op 1 januari 2019 60.990 inwoners. Op 31 december stokte de teller bij 60.888.

Het terugloop is vooral toe te schrijven een een sterfteoverschot. Waar 580 inwoners van Midden-Groningen overleden, kwamen ‘slechts’ 513 Midden-Groningers ter wereld.

Verder was sprake van een licht vertrekoverschot. Waar 2670 mensen de gemeente de rug toekeerden, vestigden zich er 2635 mensen.