Minder schade rond jaarwisseling in Midden-Groningen

In Midden-Groningen is tijdens de jaarwisseling ongeveer een derde minder schade aan gemeentelijke eigendommen aangebracht dan een jaar eerder: 23.459,50 euro tegen 31.250 euro een jaar eerder.

Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van de schade. De kosten voor extra inzet van gemeentelijke medewerkers, voertuigen en externe partijen zijn hier niet bij inbegrepen.

Door snel en gezamenlijk op te treden hebben de gemeente, de brandweer en de politie veel vuilverbrandingen voorkomen of in de kiem gesmoord.

Desniettemin moesten tijdens oud en nieuw 49 branden geblust worden in Midden-Groningen, raakte 553 vierkante meter gazon beschadigd en moest na de jaarwisseling 589 vierkante meter wegverharding worden schoongemaakt.

‘Nieuw beleid nog niet effectief genoeg’

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn ziet een genuanceerd beeld. ,,Enerzijds hebben mij veel signalen bereikt dat er bij de inwoners echt behoefte is om in Midden-Groningen rond de jaarwisseling paal en perk te stellen aan de overlast en de negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Wat mij betreft is er wel sprake van een trendbreuk. Deze gekozen lijn gaan we dus voortzetten.”, zegt hij.

,,Anderzijds merk ik dat het nieuwe beleid om dat te beperken nog niet effectief genoeg is geweest. Het gewenste resultaat bereiken we niet in één jaar. Nog altijd zijn er teveel vuilverbrandingen en andere uitwassen.”

De gemeente zal het beleid in 2020 in een dialoog met de bewoners en de partners evalueren en waar nodig bijstellen.