Vraag naar technisch opgeleide leerling is groot: miljoenenimpuls moet techniekonderwijs in Groningen aantrekkelijker maken

Scholen in de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen en Delfzijl ontvangen een subsidie van twee miljoen euro om het techniekonderwijs aantrekkelijker te maken. Nu kiest een klein percentage leerlingen voor de techniek, terwijl de vraag naar technische medewerkers in de regio groot is.

Het Hogeland College, Terra Winsum, het Dollard College Woldendorp, Theda Mansholt College en de Rutger Kopland School deden een aanvraag voor de subsidie ‘Sterk Techniekonderwijs’ en deze werd goedgekeurd. De komende vier jaar ontvangen zij twee miljoen euro.

Baankansen bieden

Volgens John Wierenga, een van de schoolbestuurders, zijn er voor technische leerlingen veel baankansen in Groningen. ,,Door de Eemshaven en de industrie in Delfzijl, is er een grote vraag naar technisch opgeleide leerlingen’’. Toch kiezen de meeste leerlingen niet voor de techniek. ,,Daar willen we verandering in brengen’’.

Het techniekonderwijs moet flexibeler inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het zicht op vervolgopleidingen en concrete arbeidsperspectieven verbeteren. Daarnaast willen de scholen de leerlingen aan de regio binden als toekomstige arbeidskrachten om, ondanks de krimp in de regio, de vraag naar technische arbeidskrachten te kunnen bedienen.

VR-bril

De bedrijven moeten de leerlingen samen met de scholen gaan enthousiasmeren voor de techniek. Om dit mogelijk te maken, kunnen bedrijven waar leerlingen om veiligheidsredenen niet naar binnen mogen zich presenteren middels een Virtual Reality tour.