Digitaal prentenboek voor allerkleinste patiënten in het brandwondencentrum

REGIO Sinterklaas bracht samen met zijn pieten een bijzonder cadeau bij het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij nam een digitaal en interactief prentenboek mee dat speciaal gemaakt is voor de allerjongste patiënten die opgenomen zijn in het brandwondencentrum.

Voorbereiden en verwerken

Het digitale en interactieve prentenboek is bestemd voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar bij wie verbandwisselingen nodig zijn. Dat is een noodzakelijke, maar pijnlijke behandeling. In het boek heeft zuster Zizo de taak om een nieuw verband bij dieren om te doen. De lezer mag zuster Zizo daarbij helpen. Het boek helpt bij de voorbereiding op de verbandwissel, maar ook achteraf bij de verwerking van de nare gebeurtenis.

Jan-Kees Zuiker, pedagoog bij het Brandwondencentrum Groningen: ‘In het boek wordt op eenvoudige en aansprekende manier uitgelegd hoe een verbandwisseling gaat. Kinderen worden actief betrokken bij het verhaal, waardoor ze beter snappen wat er gebeurt. De dieren in het boek reageren allemaal verschillend op de verbandwissel. Hond reageert bijvoorbeeld boos, en Kip reageert verdrietig. Zo laten we het kind zien dat alle reacties oké zijn.’

Het boek is vooral geschikt voor jonge kinderen die nog niet (zo goed) kunnen praten. Jan-Kees Zuiker: ‘Zij maken iets vervelends mee waar ze geen woorden aan kunnen geven. Die woorden proberen we hen aan te reiken met dit prentenboek. Zo helpt het de kinderen om hun ervaring te delen met bijvoorbeeld hun ouders. Dat is belangrijk, want dat helpt bij de verwerking. Ouders en kinderen kunnen het boek daarom niet alleen in het brandwondencentrum lezen, maar ook thuis.’

Breder toepasbaar

Jan-Kees Zuiker: ‘Onze eerste ervaringen met het prentenboek voor deze jonge doelgroep zijn heel positief. Dit concept is volgens ons ook geschikt om in te zetten op andere plekken in de zorg waar jonge kinderen nare ervaringen beleven. Daarom organiseren we in maart een symposium in het Martini Ziekenhuis om de opgedane kennis te delen met collega’s van verschillende disciplines die zich met de zorg voor kinderen bezig houden.’