Industriepark Emmtec in Emmen moet in 2022 af van het gas uit Groningen

Industriepark Emmtec in Emmen behoort tot de negen grootste verbruikers van laagcalorisch gas uit het Slochterenveld die dat met ingang van oktober 2022 niet meer mogen gebruiken.

Dat meldt Energeia, de nieuwsbrief voor de energiesector, die alle negen afnemers wist te achterhalen. Het verbod moet ertoe bijdragen dat de gaswinning uit het Slochterenveld in 2022 kan worden beëindigd. Emmtec is de enige grootverbruiker die door de maatregel wordt getroffen.

De Duitse eigenaar van Emmtec, het Duitse Getec, laat Energeia weten dat aan de overschakeling naar hoogcalorisch gas wordt gewerkt. Dat gas komt doorgaans uit de kleine velden in Nederland, Noorwegen en Rusland. Getec wijst voorts op de plannen om in de toekomst op het terrein van de voormalige Gas Zuiverings Installatie groen gas en groene waterstof voor Emmtec te gaan produceren.

De negen afnemers tekenen gezamenlijk voor het verbruik van zo’n 3 miljard kubieke meter per jaar, ongeveer de helft van het verbruik door alle 170 grootverbruikers samen. De minister hoopt dat de maatregel ook buurlanden aanspoort om het verbruik van laagcalorisch gas af te bouwen.

De negen bedrijven verbruiken elk minstens 100 miljoen kubieke meter laagcalorisch gas per jaar. Andere bedrijven mogen dat volume niet overschrijden.

Gasunie moet de afnemers overschakelen naar hoogcalorisch gas. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op compensatie voor eventuele nadelige gevolgen van de wet. Het kabinet heeft daarvoor 75 miljoen euro beschikbaar

Door de maatregel wordt ook bijgedragen aan de stabiliteit van het gassysteem. Dit wordt minder afhankelijk van de bijmenging van stikstof, die nodig is om buitenlands gas op dezelfde kwaliteit te brengen als het Groningengas. Hierdoor kan dit gas worden gebruikt in huishoudens en bij een reeks industriële afnemers die minder verbruiken dan de negen bedrijven.