De geheimen van de bodem

Voor het derde achtereenvolgende jaar presenteren Erfgoedpartners en verschillende erfgoedinstellingen in Groningen een serie lezingen over uiteenlopende archeologische onderwerpen.

De huidige serie van vier publiekslezingen kwam tot stand in samenwerking met het Veenkoloniaal Museum in Veendam, het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis en de Gemeente Groningen/Ingenieursbureau MUG.

De lezingen geven het geïnteresseerde publiek inzicht in waarom en hoe onderzoek wordt gedaan en op welke manier archeologische vondsten worden bewaard, geconserveerd en voor het publiek tentoongesteld.

Thema’s en data

Ook deze keer bestrijken de lezingen uiteenlopende thema’s: de ontginning van moerassige gebieden – 27 november Veenkoloniaal Museum Veendam, de Neanderthalers in Noord-Nederland - 12 december Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, het lezen van contouren van oude gebouwen in de bodem – 18 december Veenkoloniaal Museum Veendam en het wonen in de Fivelvallei; een 9e eeuwse huiswierde in Ten Boer onderzocht – 16 januari 2020 in de Kloosterkerk in Ten Boer.

Alle lezingen beginnen om 20:00 uur met een inloop vanaf 19:30 uur. De toegang is steeds gratis.

Meer informatie over sprekers en de titel van hun lezing is te vinden op de website van Erfgoedpartners. Hier kan je je ook aanmelden. www.erfgoedpartners.nl/archeologielezingen. Telefonisch aanmelden kan ook via (050) 313 00 52.