Dou mit aan het Grode Grunneger Dictee

REGIO - Liefhebbers van de Grunneger toal kunnen op woensdagavond 11 december aanschuiven bij de tweede editie van het Grode Grunneger Dictee.

Dorpshuis Ten Boer is dit jaar gekozen als podium en locatieruimte. Het initiatief gaat uit van de Grunneger Toalgroep onder leiding van Ankie Bours en Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC). Het thema van de avond en van het dictee is Meziek. Samenstellers van het Grode

Grunneger Dictee zijn docente Gronings, Coby Vermeeren-Thedinga en ‘toalsman’ van het eerste uur Fré Schreiber.

Net als vorig jaar zal een deskundige jury aanwezig zijn voor het nakijkwerk. Riemke Bakker, toneelspeelster bij theatergroep Waark en docente Gronings, leest het dictee voor. De presentatie van de avond is in handen van Henk Scholte, consulent van Centrum Groninger Taal & Cultuur.

Schiere pries

In de pauze zal Henk Scholte een historische beschouwing over Grunneger meziek geven en streektaalzanger Krzysztof Groen vult hem aan met een muziekoptreden. De nummer één, twee en drie winnaars van het Grode Grunneger Dictee worden aan het einde van de avond

 beloond mit n schiere pries.

Het Grode Grunneger Dictee is op woensdag 11 december, de aanvang is 19.30 uur en opgave is noodzakelijk. Dit kan via gtgroep@gmail.com

Groninger taaldocenten zijn uitgesloten van deelname. Deelname in volgorde van aanmelding en vol=vol.