Veendam stuurt aan op einde van de ambtelijke samenwerking met Pekela

Burgemeester en wethouders van Veendam willen ‘breken’ met buurgemeente Pekela.

Dat heeft het Veendammer college deze week laten weten aan de collega’s in Pekela. Het is de uitkomst van een door bureau Lysias uitgevoerd onderzoek. Het bureau had de opdracht onderzoek te doen welke stappen genomen moeten worden naar een volledige zelfstandigheid van de gemeente Veendam.

Lysias heeft vier varianten uitgewerkt

  • Volledige gescheiden organisaties Veendam en Pekela
  • Variant Ommen-Hardenberg, waarbij Pekela door middel van dienstverleningsovereenkomsten diensten inkoopt bij Veendam
  • Verbeteren van De Kompanjie
  • Herindeling Veendam-Pekela.

Lysias heeft geconcludeerd dat slechts twee varianten actueel zijn. Volledig gescheiden organisaties en de variant Ommen-Hardenberg.

Het college van Veendam heeft de knoop doorgehakt en heeft het voornemen om te breken met Pekela. Ze wil de ambtelijke samenwerking per 1 januari 2021 beëindigen. Nog dit jaar moet het tot een definitieve besluitvorming komen.

Breuk komt niet onverwacht

,,Dit zat er al een poos aan te komen”, zegt Pim Siegers, fractievoorzitter van de SP, de grootste coalitiepartij in Pekela. ,,Het stelt ons ook direct in een onmogelijke positie, want we moeten nu nadenken over de toekomst. Maar laten we eerst afwachten hoe de raad van Veendam over het voorgenomen besluit denkt.”

Burgemeester Sipke Swierstra van Veendam laat in een brief weten dat ‘de discussies over de bestuurlijke/ambtelijke samenwerking tot op heden tot onzekerheden leiden. De structuur van de Kompanjie waarin beide gemeenten gelijke zeggenschap hebben leidt tot patstellingen en het elkaar belemmeren in de noodzakelijke besluitvorming. Dit is geen goede voedingsbodem voor krachtig besturen en doorvoeren van innovaties.'

'Wij denken dat het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling voor beide gemeenten nieuw elan en perspectieven oplevert. Om tot twee volledig zelfstandig functionerende gemeenten te komen, kan in een overgangsperiode de variant Ommen-Hardenberg behulpzaam zijn.’

Teleurstelling in Pekela

Pekela is teleurgesteld over het voorgenomen besluit en was liever doorgegaan met De Kompanjie. Pekela respecteert het voorgenomen besluit en heeft aangegeven constructief mee te werken aan het vervolg. Beide gemeenten hebben afgesproken om op korte termijn gezamenlijk de consequenties in beeld te brengen.