Muziekschool Veendam op eigen benen (en de lessen blijven voor iedereen betaalbaar)

De Muziek-, Dans- en Theaterschool in Veendam komt op eigen benen te staan. Per 1 januari gaat de MDT-school zelfstandig verder. De gemeente Veendam geeft een bruidsschat mee van 2,4 miljoen euro.

De komende vier jaar wordt jaarlijks een subsidiebedrag van zes ton overgemaakt. De twintig vaste personeelsleden en de tien zzp’ers worden ondergebracht in een stichting. De meeste docenten werken in deeltijd. Met de vakbonden is een akkoord bereikt waarmee het personeel van de MDT-school instemt, melden wethouder Annelies Kleve (D66) en manager Harry van der Laan.

‘Kunstonderwijs niet in gevaar’

Ze betogen dat met de verzelfstandiging het kunstonderwijs aan kinderen en volwassen niet in gevaar komt. De gemeente blijft ook daarna de muziekschool subsidiëren. Kleve: ,,We willen een goede basisvoorziening in stand houden. Maar de mensen zijn niet langer in gemeentelijke dienst.’’

Rond de zevenhonderd leerlingen volgen na schooltijd les op de MDT-school. De lessen in dertig muziekinstrumenten, ballet, theater en dans worden dagelijks gegeven op de bovenste verdieping van vanBeresteyn. Daarnaast worden door vakdocenten laagdrempelige muzieklessen gegeven aan tweeduizend basisschoolleerlingen en aan onder meer Muziekvereniging Voorwaarts en de Winkler Prins Harmonie.

Jaarlijkse bezuiniging van 125.000 euro

De afgelopen jaren stonden in het teken van de verzelfstandiging. Daartoe werd al in 2016 door de gemeenteraad besloten. De verzelfstandiging moet de gemeente op termijn jaarlijks een bezuiniging (vooral op loonkosten) opleveren van 125.000 euro. Zo is eerder al de directeur wegbezuinigd, is er geen nieuwe stafdocent gekomen en oudere (duurdere) vakleerkrachten hebben plaatsgemaakt van jongere docenten.

Kleve en Van der Laan geven aan dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Kleve: ,,De school blijft overeind. Lessen worden tegen betaalbare prijzen aangeboden aan iedereen.’’

‘Lesgelden worden laag gehouden’

Negen van de tien kinderen op de MDT-school hebben ouders die meer verdienen dan 39.000 euro per jaar. Van de zevenhonderd leerlingen komen zeventig uit gezinnen met een lager inkomen. Van der Laan: ,,Ook die kunnen naar de MDT-school blijven gaan. Lesgelden worden laag gehouden.’’

De MDT-school stelt instrumenten beschikbaar aan leerlingen die dat zelf niet kunnen betalen. ,,Via de school kunnen leerlingen die het nodig hebben een beroep doen op ondersteunende fondsen als stichting Leergeld of het Jeugdcultuurfonds.’’

Een keer per jaar een gezamenlijk project

Een voorwaarde die de gemeente heeft gesteld, is dat er meer moet worden samengewerkt met de andere gebruikers in het cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn. Daar hebben naast de MDT-school een theater, bibliotheek, grand café en het Veenkoloniaal Museum onderdak. Van der Laan: ,,We doen al veel samen en zeker tien keer in het jaar treden leerlingen van ons op in het theater.’’ Afgesproken is dat er minstens een keer in het jaar een gezamenlijk project komt.

De wethouder zegt dat de gemeente ook na de eerste vier jaar de MDT-school blijft ondersteunen. Vooral ook omdat er in Veendam weinig gekwalificeerde particuliere muziek- of balletdocenten zijn.