Opknapbeurt historische kademuur Haansvaart in Hellum van start

Wethouder Erik Drenth van Midden-Groningen trapt vrijdag het project ‘Haansvaart’ in Hellum af. Dit project richt zich op het behoud van de historische kademuur van de Haansvaart, de ontwikkeling van een wandelpad van en naar het Schildmeer en de inrichting van een ontmoetingsplek bij de brug in Hellum.

Vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) is 125.000 euro beschikbaar gesteld om het gebied verder te ontsluiten en op te knappen.

Dorpsbewoners werken al jaren aan het behoud van de historische Haansvaart. Op initiatief van Stichting Haansvaart en de toenmalige gemeente Slochteren is in 2010 al de monumentale sluis hersteld en behouden.

Hellum wil met sponsoractiviteiten extra financiële middelen binnen halen voor deze tweede fase. Waterschap Hunze en Aa’s heeft al toegezegd het project financieel te steunen.