Gemeente onder voorwaarden akkoord met verkoop woonzorgcentrum Sint Jozef

Woonzorgcentrum Sint Jozef in Sappemeer wordt verkocht aan vastgoedbelegger Estea. De gemeente gaat onder voorwaarden akkoord.

Woonzorgcentrum Sint Jozef staat aan de Noorderstraat in Sappemeer, naast de Sint Willibrorduskerk, en is eigendom van woningcorporatie Vestia.

Vestia wil het woonzorgcentrum met bijbehorende aanleunwoningen verkopen aan Estea, een belegger die zich richt op het kopen, beheren en nieuw bouwen van zorgvastgoed.

Bij een dergelijke transactie is de verkoper wettelijk verplicht om een zienswijze te vragen aan de gemeente waar het onroerend goed staat, in dit geval Midden-Groningen.

Gemeente verbindt voorwaarden

Zo moeten de woningen van het woonzorgcentrum in de sociale huursector blijven. Als tweede voorwaarde stelt de gemeente dat Zonnehuisgroep Noord er zorg kan blijven verlenen, zoals ook nu het geval is.

Tot slot stelt Midden-Groningen dat het wenselijk is dat de nieuwe eigenaar in het pand investeert, waardoor ook op langere termijn goede zorg geboden kan worden.