Het Florida van Midden-Groningen wil een levensloopbestendig dorp worden

Oudere inwoners van Kolham willen in hun dorp blijven wonen. Dat doen ze het liefst zelfstandig, blijkt uit een enquête, maar ook een gezamenlijke woonvorm voor ouderen is bespreekbaar.

Ongeveer een derde van de 1300 inwoners van Kolham is zestig plus, de meerderheid daarvan 70 plus. Het is niet alleen gezond toeven in ‘het Florida van Midden-Groningen’, mensen wonen ook tot volle tevredenheid in Kolham, vaak in een eigen huis. Als met ouderdom de gebreken komen kan een gelijkvloerse woning met een kleinere tuin een uitkomst zijn.

Burgers moeten vaker hun zaakjes zelf regelen

In de Dorpsvisie 2016-2025 van Kolham staat dat alle leeftijdscategorieën in het dorp prettig moeten kunnen wonen, leven en werken. ,,Maar met de terugtredende overheid moeten burgers vaker hun zaakjes zelf regelen’’, zegt Jan Hasenoot, namens de commissie Leefbaarheid van de Vereniging Dorpsbelangen Kolham.

,,De verzorgingsstaat bestaat niet meer, maar naarmate ze ouder worden blijft de kwetsbaarheid van mensen toenemen en mogelijk worden mensen hulpbehoevend’’, aldus Hasenoot. ,,Daarom heeft Dorpsbelangen Kolham ons gevraagd om met voorstellen te komen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Als dat niet meer kan zijn mensen nu aangewezen op zorglocaties in voornamelijk Hoogezand.’’

Enquête onder zestigplussers Kolham

De commissie Leefbaarheid heeft een enquête uitgezet onder alle zestigplussers van Kolham. Achterliggende gedachte is het plan voor een gezamenlijke woonvorm voor ouderen die in het dorp willen blijven wonen, zonder zorgen over het onderhoud van eigen huis en tuin.

,,Met de vergrijzing neemt ook de behoefte aan een knarrenhof (waar krasse ouderen samen onder één dak wonen, red.) toe’’, weet Hasenoot. ,,In de enquête zijn ook vragen gesteld over de behoeft aan andere, speciaal op ouderen gerichte voorzieningen in het dorp.’’

De uitkomsten van de enquête zijn tijdens de Dag van de Ouderen besproken met 70 inwoners van Kolham.

Op eigen initiatief levensloopbestendig gemaakt

Het voorstel voor een op te zetten vrijwilligersorganisatie, onder de noemer ‘Lang Leve Kolham’, scoort hoog. Hulp bij administratieve en financiële zaken en recreatie in het dorpshuis eveneens. Verhuizen naar een levensloopbestendige woning is niet overdreven populair, wel blijkt uit de enquête dat veel huizen op eigen initiatief levensloop bestendig worden gemaakt.

Voor hulp (mantelzorg), mocht dat in de toekomst nodig zijn, wordt in verreweg de meeste gevallen teruggevallen op de huisgenoot, kinderen en/of familie komen op de tweede plaats. Buren, vrienden en kennissen staan op drie.

Praten met Vereniging Groninger Dorpen over vervolgstappen

Driekwart van de uitgezette enquêteformulieren (400 stuks) is teruggestuurd. Hasenoot noemt dat bijzonder hoog. ,,Dorpsbelangen Kolham hoopt zo een eerste belangrijke stap te hebben gezet om de gevolgen van vergrijzing en krimp in de regio te tackelen.’’

De uitkomsten van de enquête zijn door Vereniging Dorpsbelangen Kolham en stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisatie (POSO) Midden-Groningen, aangeboden aan wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen en beleidsambtenaren. Dorpsbelangen Kolham praat met de Vereniging Groninger Dorpen over welke vervolgstappen genomen moeten worden.