Partij voor de Dieren in Groningen wil veilige doorsteek voor otters bij De Onlanden

De Partij voor de Dieren wil dat haast gemaakt wordt met een veilige doorsteek voor otters bij natuurgebied De Onlanden en andere ottergebieden. Dit omdat onlangs voor de derde keer dit jaar een otter uit het natuurgebied doodgereden is, op de A7 ter hoogte van industrieterrein Westpoort.

Zowel de Groninger gemeenteraadsfractie als Statenfractie van PvdD dringt aan op versnelde aanleg van meer faunapassages. De fracties hebben hierover vragen gesteld aan respectievelijk B en W van de gemeente Groningen en Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

‘Provincie en gemeente moeten hun tanden laten zien’

Volgens Ankie Voerman, Statenlid voor de Partij voor de Dieren, gaf de provincie twee jaar geleden al aan dat er faunapassages zouden komen onder de A7 en de A28, maar weigert het Rijk de portemonnee te trekken.

,,Provincie en gemeente moeten nu hun tanden laten zien bij het Rijk, of zelf middelen vrijmaken. Het is onacceptabel dat er keer op keer otters worden doodgereden”, zegt Voerman.

,,Rondtrekkende otters zijn een teken dat het goed gaat met de Groningse natuurgebieden, maar dan moeten die gebieden ook met veilige wildvoorzieningen verbonden worden. Het kan toch niet zo zijn dat het Rijk het natuurbeleid van de provincie frustreert?”