Bogdike richt pijlen op de jeugd

Bogdike Veendam richt de pijlen meer op de jeugd. 2020 moet het jaar van de vernieuwing worden bij de culturele instelling.

Bogdike is in 2012 opgericht en staat jaarlijks garant voor een groot aantal goed bezochte activiteiten in het centrum van Veendam, zoals Night of the Guitars, Bog & Roll of De Romein Streektoaldag die komende zaterdag op vijf locaties in het centrum wordt gehouden. Het zijn publiekstrekkers die vooral door oudere jongeren of jongere ouderen zeer worden gewaardeerd.

Broeden

,,We willen ook de middelbare schooljeugd meer bij onze activiteiten betrekken’’, zegt Bijka Scholtens van Bogdike. ,,We zitten echt te broeden wat we kunnen doen, en horen ook graag wat er onder jongeren leeft. Laat ze maar meedenken en met ideeën komen. We hebben een fantastische groep vrijwilligers, mensen die openstaan voor suggesties.’’

Ook op ander gebied waagt Bogdike zich op het pad der vernieuwing. ,,We houden alles onder de loep. We moeten voorkomen dat het programma sleets wordt. Wat kan, wat is mogelijk? Moet het allemaal zo grootschalig of kunnen we ook kleinschaliger programmeren, verspreid in Veendam? De pleinen zijn opgeknapt, ondernemers hebben misschien plannen, we horen het graag.’’

Streektoaldag

Scholtens refereert aan de Romein Streektoaldag die zaterdag voor de zevende keer wordt gehouden en waarbij Grunneger artiesten optreden in lege winkelpanden. In de beginjaren waren die nog te ‘krijgen’. ,,Ook dat wordt steeds lastiger. Dit seizoen zijn we uitgeweken naar andere locaties in het centrum als het podium in café De Toeter en de Bibliotheek in vanBeresteyn. ‘’

Bert Feiken van sponsor Stichting Kabelnet Veendam denkt ook mee en oppert om in een aantal gevallen uit te wijken naar een locatie buiten het centrum van Veendam, in recreatiegebied Borgerswold zou bijvoorbeeld een festival gehouden kunnen worden. ,,In overleg met ondernemers, met de gemeente, willen we kijken wat er mogelijk is. Meer samen doen, voor en door de Veendammers, dat is onze insteek.’’

Om de jeugd te bereiken oppert Feiken contact te zoeken met scholen. ,,Misschien is het iets dat kan worden opgepakt door de leerlingenraad van de Winkler Prins. Laat de jeugd zich maar horen, dan kijken wij of plannen uitvoerbaar zijn.’’