Vleermuizenexcursie in Heemtuin Muntendam

Ter gelegenheid van de Nacht van de Vleermuis verzorgt de Vleermuiswerkgroep Groningen, samen met de Natuur en Milieufederatie Groningen, op zaterdagavond 24 augustus een lezing en aansluitend een vleermuisexcursie in de Heemtuin Muntendam.

In de Heemtuin zijn tenminste drie soorten vleermuizen; twee soorten dwergvleermuizen (afmeting van een mus) die al fladderend dicht bij de bomen op muggen en vliegjes jagen, en watervleermuizen, die vlak boven het water van de vijvers van de Heemtuin al vliegend hun prooi proberen te vangen.

Mogelijk is er ook nog een vierde soort, de laatvlieger (afmeting merel), die op het door bomen omgeven open terrein jagen op hun prooi.

Het opsporen van deze bijzondere dieren gebeurt met een batdetector, een apparaatje dat de geluiden van de vleermuis voor het menselijke oor hoorbaar maakt. Iedere soort heeft zijn eigen ritme en geluid. In augustus beginnen sommige mannetjesvleermuizen met de balts: ze maken een heel apart geluid om vrouwtjes te lokken.

Programma

Deelnemers worden om 19.30 uur ontvangen in het Paviljoen van de Heemtuin Muntendam aan de Nieuweweg 127, waarna tussen 19.45 en 20.45 uur jan van Muijlwijk een lezing houdt. Aansluitend, tot circa 22.00 uur, is er de excursie.

Bij harde regen of wind vliegen de vleermuizen niet. Er wordt in dat geval ná de lezing beslist wat er, gezien het weer en het terrein, nog voor mogelijkheden zijn.

Aanmelden

Het aantal deelnemers is beperkt in verband met het aantal beschikbare begeleiders en detectoren. Deelname kan daarom uitsluitend na aanmelding vooraf, tot en met donderdagmiddag 22 augustus 16.30 uur via info@nmfgroningen.nl, met vermelding van de excursie en het aantal deelnemers. Deelname kost drie euro voor volwassenen en een euro voor kinderen.

Meer informatie op nacht van de vleermuis en nmf groningen