Midden-Groningen ziet komst McDonald's (en het meegebrachte werk) als aanwinst voor de plaats

Om tegenstanders van de bouw van een McDonald's op bedrijvenpark Rengers in Kolham optimaal in staat te stellen te reageren, wordt het ontwerp-bestemmingsplan na de zomervakantie (van 22 augustus tot en met 2 oktober) ter inzage gelegd.

Eind januari maakte McDonald's bekend zich te willen vestigen op bedrijvenpark Rengers in Kolham. De fastfoodketen wil er een restaurant/McCafé bouwen en een 40 meter hoge verwijsmast plaatsen om automobilisten op de A7 naar de locatie te verwijzen. De gemeente ziet de mogelijke komst van McDonald's in meerdere opzichten als een aanwinst.

Eigenaren/bewoners van zo'n 7 woningen aan de Rengerslaan in Kolham die McDonald's in hun achtertuin krijgen, zijn zacht gezegd niet blij met de voorgenomen komst van de fastfoodketen.

Wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) zegt dat het voorbije half jaar meerdere locaties in of nabij het centrum van Hoogezand de revue zijn gepasseerd. ,,De kopkavel op bedrijvenpark Rengers heeft McDonald's voorkeur vanwege zichtbaarheid, bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.''

Boersma: ,,Er is de afgelopen maanden uitgebreid de tijd genomen om ook met bewoners van gedachten te wisselen. Als initiatiefnemer is McDonald's zich bewust van het belang van draagvlak in de omgeving.''

Komst fastfoodketen aanwinst voor Hoogezand

De wethouder zegt dat in het voordeel van McDonald's is besloten omdat de komst van de fastfoodketen als een aanwinst voor de plaats Hoogezand wordt gezien. ,,Een mogelijke vestiging leeft in de samenleving, brengt werkgelegenheid voor zo'n 100 mensen en past ook goed op een bedrijventerrein als Rengers.''

Behalve het fastfoodrestaurant komt op de kopkavel van Rengerspark een Avia tankstation met autowasgelegenheid. Het gaat om een verplaatsing vanuit de Hoofdstraat in Hoogezand.

Herdenkingsmonument Sandra Kalk kan blijven staan

Nabij de toegangsweg naar de kavel waar McDonald's en het tankstation zich willen vestigen, staat ook het door bomen omzoomde monument voor de in 1998 vermoordde Sandra Kalk. Het markeert de plaats waar haar lichaam werd gevonden.

De ontwikkelingen geven geen aanleiding om het monument te verplaatsen. ,,Het kan daar blijven staan'', aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn.