Veendam wil onderzoek naar gezondheid van omwonenden windmolenpark N33

Regio - Veendam vindt dat er een nationaal en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek moet komen naar de gevolgen van de aanleg van het windmolenpark N33.

De gemeente wil weten wat de gevolgen zijn voor de gezondheid door laag frequent geluid veroorzaakt door megawindturbines.

Opschalen

De gemeenten Stadskanaal, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen voerden eerder overleg met de GGD ’s in Groningen en Drenthe om een regionaal gezondheidsonderzoek op te zetten. ,,Nu die hebben aangegeven een dergelijk onderzoek niet uit te kunnen voeren, wordt het tijd dat er wordt opgeschaald en dat er een nationaal onderzoek komt’’, zegt Lies Zondag. ,,Andere gemeenten en de provincie Groningen roepen we op om zich bij ons aan te sluiten en er bij de rijksoverheid op aan te dringen dat dit onderzoek er moet komen.’’

Als raadslid van de Veendammer fractie VUK (Veur Uut Kieken) diende ze maandagavond drie moties in om tot een nationaal en onafhankelijk onderzoek te komen. De moties werden overgenomen door burgemeester en wethouders. ,,We staan er sympathiek tegenover’’, aldus wethouder Henk Jan Schmaal (GemeenteBelangen).

Ook moet er een zogeheten nulmeting komen. ,,Voordat de eerste turbines geplaatst worden moet er een meting gehouden worden waarbij vooral ook het laagfrequent geluid wordt gemeten’’, stelt Zondag die ook voorzitter is van Stichting Platform Tegenwind N33.

Waardedaling

Verder komt er een lokaal onderzoek naar de waardedaling van woningen in de buurt van het geplande windmolenpark. ,,Er is maatschappelijke onrust en dat is ook te vernemen op de woningmarkt.’’

Op 29 mei oordeelde de Raad van State dat het windpark er mag komen Bezwaren van tegenstanders werden ongegrond verklaard. Zondag: ,,Dat de moties zijn overgenomen is een belangrijk signaal voor de inwoners van Veendam en omgeving. Een belangrijk signaal ook richting landelijke overheid en Raad van State. De belangen van onze inwoners staan voorop. Het windturbinepark N33 mag dan binnen afzienbare tijd worden aangelegd: dat weerhoudt ons er niet van om alle schadelijke gevolgen in kaart te brengen.’’