Zorggroep Meander pleit voor meer investering in zorgtechnologie

VEENDAM - Zorggroep Meander pleit met deelname aan de ActiZ-verhalenbundel Innovatie in het verpleeghuis voor meer investeringen in zorgtechnologie.

De kwaliteitsgelden die de overheid verstrekt kunnen nu voor 15% besteedt worden aan zorgtechnologie. Te weinig, vindt de Oost-Groningse zorggroep. „Wij willen echt maatwerk bieden aan een steeds complexere groep bewoners. Er kan veel meer dan we nu doen.”

Dinsdag 11 juni is de ActiZ-publicatie ‘Innovatie in het verpleeghuis’ in ontvangst genomen door de Kamerleden van de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer. De verhalen laten zien dat er veel gebeurt in het verpleeghuis.

Open-deuren-beleid

Zorggroep Meander is er trots op dat ook hun verhaal verteld wordt. In woonzorgcentrum Parkheem in Stadskanaal bieden ze bewoners meer vrijheid door middel van een GPS-systeem. „Het komende jaar wil Parkheem een volledig open-deuren-beleid realiseren, met behulp van zorgtechnologie. We gebruiken veel sensoren en domotica. We zijn daarin op zoek naar maatwerk voor de bewoners. Zo zouden we graag willen dat de deur van iemands appartement alleen voor hemzelf opengaat, dat er niet zomaar een medebewoner binnenloopt. Maar daarvoor is meer tijd en geld nodig,” zegt leidinggevende Lineke Lourens.

Investeren in ICT en techniek

ICT en techniek zijn wat ActiZ en Zorggroep Meander betreft speerpunten om de zorg voor ouderen verder te verbeteren en deze ook in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. ActiZ en de deelnemende partijen roepen met publicatie van de bundel het ministerie van VWS dan ook op zorgorganisaties meer ruimte te bieden om te investeren in deze zaken.

Dit kan door duidelijkheid te bieden over bekostiging de aankomende jaren en het aantal regelingen en verantwoordingslijnen te verminderen. Zo kunnen zorgorganisaties elke dag blijven werken aan hoge kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van zorg, ook voor een groeiend aantal ouderen.