Minder WW-uitkeringen in het voorjaar in Groningen

REGEIO - Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart af. Het voorjaar betekent meer werk in horeca, bouw en landbouw. Werkgevers zijn op zoek naar personeel voor het hoogseizoen.

Voorjaar zorgt voor daling WW

Eind maart telde Groningen 9.535 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart af met 190 uitkeringen (-2,0%). Een daling van de WW in maart is gebruikelijk omdat werkzaamheden in landbouw, horeca en bouw toenemen als gevolg van het voorjaarsweer. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 19,9% (-2.370) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend die drie jaar geleden werd ingezet in de WW-ontwikkeling door. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Seizoenspatronen WW-instroom het sterkst in het noorden

De WW-instroom is het meest seizoensgevoelig in Noord-Nederland. In Groningen ontstaat een derde van alle nieuwe WW-uitkeringen in de wintermaanden. In het voorjaar vinden relatief de meeste WW’ers weer werk. De regionale seizoensgevoeligheid in Noord-Nederland komt deels doordat seizoensgevoelige sectoren en beroepen hier een groter aandeel in de totale werkgelegenheid vormen. Maar ook binnen dezelfde beroepsgroep blijkt de seizoensgevoeligheid van de werkzaamheden in het noorden groter is dan in de meeste andere regio’s. Het gaat om agrarische beroepen als hoveniers en hulpkrachten in de landbouw, om technische beroepen als schilders, bouwarbeiders en timmerlui en om transportberoepen als bedieners van mobiele machines. In horeca en toerisme concentreert de instroom van de WW zich vooral in de herfst. Deze seizoenswerkloosheid raakt vooral koks, bedienend personeel en reisbegeleiders. In de zomermaanden zijn het vooral leerkrachten basisonderwijs met een tijdelijk contract die tijdens de schoolvakantie in de WW terechtkomen.

Personeelswerving horeca in Groningen

De toename van werkzaamheden in seizoensgevoelige sectoren zorgt voor extra personeelsvraag. In Groningen is ontzettend veel vraag naar horecapersoneel, waaronder koks. Samen met Werkinzicht (WIZ) en het Noorderpoort (Campus) in Winschoten wordt een scholingstraject met baangarantie gestart (niveau 2 BBL opleiding Kok). Uitkeringsgerechtigden uit Oost-Groningen, die van koken houden en anderen graag met een heerlijke en mooi opgediende maaltijd verwennen, kunnen nu aan de slag als kok. De kandidaten gaan de fijne kneepjes van het vak van kok leren beheersen en uitvoeren. Na het goed doorlopen van deze opleiding hebben zij gegarandeerd een betaalde baan als kok bij bijvoorbeeld een restaurant, hotel, bistro en/of eetcafé. Zij gaan direct voor minimaal 20-24 uur per week aan het werk en 1 dag per week naar school (locatie Winschoten). De opleiding start in september. Deze opleiding (niveau 2 BBL opleiding kok) is geschikt voor uitkeringsgerechtigden met een passie voor koken uit Oldambt, Veendam, Stadskanaal, Vlagtwedde en omgeving. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen met cv vóór 02-05-2019 naar miranda.kaiser@uwv.nl en wij nemen daarna contact op. Na aanmelding wordt een uitnodiging verstuurd voor een nadere kennismaking. Dit project is een samenwerking van WIZ (Noorderpoort College, Afeer, De Kompanije, UWV en gemeente Stadskanaal).

In maart afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 267.667. Dat is 2,9% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 273.557. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 2,2% (-5.890). Een jaar eerder telde Nederland nog 327.141 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 18,2% (-59.474).

Regionale verschillen

In maart nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzicht van vorig jaar was ook overal in het Noorden een afname te zien.

•UWV verstrekte eind maart in de provincie Friesland 11.283 WW-uitkeringen; 3,1% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind maart 19,2% lager dan vorig jaar.

•Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in maart af met 2,6% naar 8.972. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 20,2%.