Landschapsbeheer Groningen herstelt monumentale boerenerven

REGIO - Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groninger cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale erven en boerderijen. Al twintig jaar ondersteunt Landschapsbeheer Groningen bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen voor deze ondersteuning.

Monumentaal boerenerf

Voorwaarde voor deelname is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is. Deelnemers kunnen subsidie krijgen op herstelwerkzaamheden zoals de aanplant van singels, boomgaarden, hagen en solitaire bomen. Onderhoudswerkzaamheden zoals het snoeien van fruitbomen of het dunnen van een singel zijn ook subsidiabel.

Bijzondere biotopen

Boerenerven zijn als groene eilanden in het landschap, vooral in de open gebieden. De erven zijn niet alleen waardevol voor de kwaliteit en beleving van het landschap, maar ook voor de natuur. In het agrarische landschap zijn erven voor veel dieren belangrijke vlucht- en nestgelegenheden. Vogels en kleine zoogdieren maken er gebruik van.

Deelname

Deelnemers die aan de voorwaarden van het project voldoen kunnen een deel van de kosten voor herstelwerkzaamheden vergoed krijgen. Interesse? Op onze website staan alle voorwaarden beschreven: www.landschapsbeheergroningen.nl/projecten/erven. U kunt ook telefonisch contact opnemen met projectleider Bert Kruidhof via het telefoonnummer 06-13 98 16 06. Het project Herstel Monumentale Boerenerven wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Groningen.