Discriminatie op grond van handicap/ chronische ziekte blijft groeien

GRONINGEN - Bij de discriminatiepunten in Noord-Nederland wordt steeds vaker melding gemaakt van ongelijke behandeling op grond van handicap/ chronische ziekte. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2018 Noord-Nederland, die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland dinsdag presenteren.

Voor het vierde jaar op rij is er bij de discriminatiegrond handicap/ chronische ziekte een stijging waarneembaar bij de meldpunten. In 2018 werd 71 keer melding gemaakt van discriminatie op deze grond. In 2017 was dit zestig keer het geval en in 2016 ging het om 44 meldingen. In 2015 waren er nog 35 meldingen. In de jaren daarvoor waren deze aantallen nog kleiner.

De Monitor Discriminatie 2018 Noord-Nederland bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de meldpunten en de politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft zijn cijfers beschikbaar gesteld.

In Noord-Nederland zijn bij de politie 310, bij de discriminatiemeldpunten 440 en bij het College voor de Rechten van de Mens 35 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

Discriminatie op grond van herkomst of huidskleur

Het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst of huidskleur is bij de meldpunten de afgelopen jaren nagenoeg gelijk; in 2018 werd dit in 191 gevallen genoemd als discriminatiegrond. Bij de politie laten de cijfers een grilliger verloop zien. De reden hiervoor is niet bekend; er is aanvullend onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waardoor dit kan.

Ongelijke behandeling op arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de meldpunten. In 2018 gingen 109 van de 440 meldingen over ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.

Daarnaast wordt de openbare ruimte  vaak aangewezen als een plek waar discriminatie ervaren of gesignaleerd wordt.

Impact van discriminatie

Discriminatie kan diep ingrijpen op mensen en op hun omgeving. Dit blijkt uit het periodieke onderzoek ‘Discriminatieklimaat Groningen 2018’ dat samen met de Monitor gepubliceerd wordt. Hieruit blijkt dat een kwart van de inwoners van Groningen zich in 2018 gediscrimineerd voelde.

Daarnaast blijkt dat 85 % van de inwoners van Groningen met een discriminatie-ervaring meer impact ervaart van de gebeurtenis(sen). Gevolgen zijn zelfs dat mensen zich gaan isoleren.

Een constant punt van aandacht blijft de (her)kenbaarheid en meldingsbereidheid. Daarbij wordt opnieuw aangedragen dat campagnes om de mogelijkheid tot melden kenbaar te maken aan een breed publiek aan te bevelen is.

Naast de cijfers over discriminatie informeert de Monitor over hoe de meldpunten door middel van voorlichtingen en gastlessen aandacht schenken aan deze thematiek.

De rapporten zijn te vinden op www.discriminatiemeldpunt.nl en www.discriminatie.nl.