Weinig kritiek bij inspraak op nieuw afvalbeleid

HOOGEZAND - Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Midden-Groningen kan op draagvlak rekenen. Dat concludeert wethouder Peter Verschuren uit de inspraakreacties die binnenkwamen op de plannen.

Midden-Groningen moet de verschillende manieren van afvalinzameling van de voormalige gemeenten op één lijn brengen. Vorig jaar zijn daarvoor plannen ontwikkeld waarbij de gemeente twee grote enquêtes hield en gesprekken voerde met inwoners. In december en januari was de formele inspraak op de plannen. De reacties die toen binnenkwamen zijn nu doorgestuurd naar de gemeenteraad voor een definitief besluit over de afvalinzameling.

Papierinzameling meest besproken onderwerp

In totaal zijn er 37 inspraakreacties ontvangen, waarin de papierinzameling door verenigingen in Hoogezand-Sappemeer het meest besproken onderwerp is.”'Mensen zijn bang dat dit minder goed gaat dan wanneer de gemeente het blijft doen”, licht Verschuren toe. „Maar dat gaan we voorkomen. We blijven de papiercontainers gebruiken en zullen als gemeente de regie houden op de inzameling.” De wethouder ziet in het aantal en de toon van de reacties een waardering voor de overlegrondes die vorig jaar gehouden zijn. „We hebben daar veel energie in gestoken en blijkbaar heeft dat een goed voorstel opgeleverd.”

In het voorstel dat eerder door de gemeenteraad is besproken stonden nog een paar open eindjes. Deze zijn nu afgehecht. Het college stelt voor te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van glas, blik en kleine elektrische apparaten (voormalig Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde) en klein chemisch afval (Menterwolde). Verschuren: „Daarvoor zijn goede alternatieven en hierbij spelen ook de kosten een rol: handhaven en uitbreiden van de service naar de hele gemeente betekent een forse verhoging van de afvalstoffenheffing.” Verder wil het college de aparte inzameling van textiel verbeteren en in de hele gemeente oude medicijnen en naalden bij de apothekers ophalen.

Besluitvorming

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen en de inspraakreacties op 4 april in een openbare commissievergadering en besluit er op 25 april over. Daarna gaat de gemeente uitgebreid communiceren over alle veranderingen in de afvalinzameling. De nieuwe afspraken rondom inzameling en scheiding gaan in vanaf 1 januari 2020.