Extreem weer kost bijna half miljoen

VEENDAM

De extreme weersomstandigheden kost het waterschap Hunze en Aa’s in 2018 485.000 euro.

Zo begon het voorjaar nat. Vooral in mei viel er extreem veel neerslag. Deze neerslag zorgde voor schade aan de watergangen van het waterschap. Het herstel van deze schade leidde tot extra kosten. van 80.000 euro. De beschadigde en uitgespoelde taluds zijn inmiddels hersteld. Door problemen met de waterafvoer moesten daarnaast extra baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het waterschap doet om de kosten te dekken een beroep op haar financiële reserves.