College wil nieuw MFA bouwen in Meeden

MEEDEN

Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een nieuw multifunctionele accommodatie (MFA) in Meeden te bouwen, waarin naast de nieuwe dorpsschool (CBS Sjaloomschool en OBS De Mieden) ook het dorpshuis en de gymzaal worden gehuisvest. Het voorstel is het resultaat van overleg tussen VCO Midden- en Oost- Groningen, Scholengroep OPRON, Stichting Dorpshuis Meeden, Dorpsraadcorporatie, Groninger Huis, BCN en de gemeente Midden-Groningen. Dit is op langere termijn voor zowel de gemeente als voor de deelnemers financieel het meest gunstig, meest duurzaam en ook kwalitatief het meest interessant.

“Ook de kinderen in Meeden verdienen onderwijs in een duurzaam, moderne school net als de andere scholen in Midden-Groningen die onder het scholenprogramma vallen (aardbevings- en toekomstbestendige scholen)”. De oplevering van de MFA wordt in 2021 verwacht.