Officiële start voorschool

VEENDAM

Op Voorschool Hummelstee en Voorschool Noorderbreedte las hij voor uit het boek ‘Mamma kwijt’ van Chris Haughton. Ook de kinderen van groep 1 van OBS de Noorderbreedte waren daarbij aanwezig. Tegelijkertijd werd ook op alle andere voorscholen hetzelfde boek aan de peuters voorgelezen. Het voorlezen aan de peuters en de kleuters was gezamenlijk vanwege de nauwe samenwerking tussen Voorschool Hummelstee en OBS de Noorderbreedte.

Onthulling naambord

Voorschool Hummelstee kreeg als eerste het nieuwe naambordje uitgereikt. De andere voorscholen volgen binnenkort. Alle peuteropvang locaties zijn per 1 september omgevormd tot voorscholen. De voorschoolgroepen zijn nu allen drie dagdelen geopend, totaal 10 uur per week.

Voorscholen zijn vergelijkbaar met peuterspeelzalen, ook hier ontwikkelt de peuter zich spelenderwijs. De voorschool is gehuisvest binnen of vlakbij een basisschool en net als op de peuterspeelzaal is het belangrijk dat kinderen zich in de peuterspeelzaal veilig en zich prettig voelen, vanuit die voorwaarde kan een kind zich pas ontwikkelen.

De voorschool werkt samen met de basisschool met een VVE-programma. Op de voorschool krijgen peuters géén les. Het is een plek waar ze zich al spelend ontwikkelen, in of in de nabijheid van het gebouw en het plein van hun toekomstige basisschool. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en in aansluiting op het programma van het basisonderwijs.

Kinderen hebben het idee dat ze heerlijk aan het spelen zijn, en aan de leidsters is het de taak om de kinderen in het spel te stimuleren in allerlei ontwikkelingsgebieden. En om te kijken waar ze extra hulp bij nodig hebben. Niet alleen voor kinderen met een taalachterstand, maar ook aan kinderen die aan de bovengrens zitten en alle kleintjes daar tussenin.

“Als leidster moet je heel goed op letten en signaleren”, zegt pedagogisch medewerkster Mirjam Hensens. “Dat doe je in samenwerking met elkaar, met de kinderen, maar ook zeker met de ouders. Het contact met de ouders vinden wij als pedagogische medewerkers ontzettend belangrijk. Het is niet meer een soort van veredelde oppas als vroeger. We zijn heel duidelijk gericht op de ontwikkeling van de kinderen, en wat wij willen is dat ieder kind op het goede plekje terecht komt”.

Peuters en kleuters samen

“Een heel groot voordeel van de Voorschool is de samenwerking met de kleuters van de basisschool. De peuters doen samen met de kleuters activiteiten. We hebben ook kinderen die bijvoorbeeld na de herfstvakantie naar groep 1 gaan, dus die kindertjes die bij ons in de groep zitten die gaan al af en toe ’s even een half uurtje of een uurtje iets samen doen met de juf van de basisschool.”

De kinderen leren elkaar ook kennen en de kleuters vinden het heel leuk om af en toe bij de peuters te komen om samen te spelen. Kleuters helpen peuters ook, en het is ook heel sociaal. Het is een wisselwerking.

Ouders worden geregeld uitgenodigd om de voortgang te bespreken. Die ouders worden ook uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de basisschool. Met toestemming van de ouders gaat de leidster de ontwikkeling van hun kind bespreken en komen eventuele aandachtspunten aan bod. Misschien heeft het kind meer nodig, of dat het extra aanbod nodig heeft omdat hij of zij al zo ver is. Ze zijn beter voorbereid voor op de basisschool.

Voorschool Hummelstee heeft over drie groepen verdeeld 35 kinderen. En er gaat een nieuwe groep starten met zeven kinderen.

Door Henk Drenth