Subsidie compenseert de OZB

MUNTENDAM

Het college van Midden-Groningen wil maatschappelijke organisaties tegemoet komen door het verstrekken van subsidie. Dit ter compensatie voor de gbruikersbelastin, de OZB. De regeling komt ten goede aan dorps-en wijkgebouwen, sportvoorzieningen, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, jeugdhonken en jeugdsozen, kinderboerderijen, muziekverenigingen en musea. De compensatie wordt als subsidie verstrekt. Het aanvragen daarvan organiseert de gemeente zo eenvoudig mogelijk. Organisaties en verenigingen die voor de subsidie in aanmerking komen krijgen een brief met een formulier dat al van te voren ingevuld is. Ze hoeven alleen een handtekening te zetten en het formulier retour te sturen.