Rijksbijdrage voor aardgasvrij in Pekela

PEKELA

Zes gemeenten waaronder Pekela en Oldambt krijgen een flinke rijksbijdrage voor een proeftuin aardgasvrij.

Afgelopen donderdag werd bekendgemaakt dat zes Groninger gemeenten geselecteerd zijn voor de proeftuin aardgasvrij van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor het totale programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 20 wijken door heel Nederland. Met het programma wil het ministerie met zogeheten proeftuinen de kennis stimuleren over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken.

De gemeente Oldambt richt zich op biogas en de gemeente Pekela gaat voor 50% gasbesparing. Gemeente Appingedam gaat aan de slag met warmtepompen op lucht. Gemeente Delfzijl wil een gemeente dekkend warmtenet creëren vanuit restwarmte van de industrie.

Gemeente Groningen wil 20 vol-elektrische woningen realiseren. Gemeente Loppersum zet in op een warmtenet en de combinatie van warmtepompen en collectieve warmte-koude-opslag-systemen.