Winkels in Midden-Groningen open op zondag

MUNTENDAM

De drie gemeenten die samen Midden-Groningen vormen, hebben een gezamenlijke winkeltijdenverordening gekregen. Hierin is opgenomen dat de winkels in de gemeente Midden-Groningen op alle zon- en feestdagen open mogen tussen 10.00 en 18.00 uur. Voordat de Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden, worden inwoners en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om aan de gemeente kenbaar te maken wat zij van de concept-verordening vinden.