Afscheid brandweer met onderscheidingen

VEENDAM

Afgelopen zaterdag hebben zes leden van de vrijwillige brandweer in Veendam tijdens een afscheidsreceptie in de kazerne afscheid genomen. Samen vertegenwoordigen zij 180 jaar brandweerervaring. Reden temeer om hun afscheid niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Van burgemeester Sipke Swierstra hebben zij een afscheidsoorkonde in ontvangst genomen. Gert Jan Smid is achttien jaar bij de brandweer geweest, evenals zijn collega Gert Meschendorp.

Meschendorp zijn buurman Bertus van de Baan was ook brandweerman. Via hem kwam hij bij de brandweer. De interesse voor de brandweer was er altijd al wel, maar zijn grootste motivatie was het helpen van mens en dier. Op medische gronden heeft hij moeten stoppen. Collega Gert Jan Smid was tegelijkertijd bij de brandweer gekomen en heeft ook tegelijkertijd de opleiding gedaan en de diploma’s gehaald.

Vier van de afscheidnemende brandweermensen hebben langer dan twintig jaar bij de brandweer gefunctioneerd, hetgeen inhoudt dat zij in aanmerking zijn gekomen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Daarom heeft burgemeester Swierstra ook vier Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan Engel Jan Roelfsema, Henk Hofman, Klaas Mulder en Marcel Jalving. Overigens zegt het niets over de blijken van waardering voor het functioneren van de achttien jaren bij het vrijwillige brandweerkorps. ,,Het staat er los van”, benadrukt brandweercommandant Tjerk Elzinga.