Zoutwinning Kiel-Windeweer: wordt deze van tafel geveegd?

kiel-windeweer

Naar aanleiding van bezwaren van onder andere Stichting Stop Zoutwinning, de gemeente Midden-Groningen en bewoners van Borgercompagnie heeft het Staatstoezicht op de Mijnen de Minister van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd geen vergunning af te geven voor het boren van nieuwe putten voor zoutwinning door Nedmag.

Nedmag mag op dit moment haar locatie bij Borgercompagnie dus kan uitbreiden, en mogelijk helemaal geen magnesiumzout meer winnen. Nedmag constateerde 20 april een lekkage in haar cavernesysteem waarbij een onbekende hoeveelheid pekel en diesel weglekt. Dit lek kan niet gedicht worden en ook de oorzaak is onbekend. Uit het advies van SodM aan het ministerie blijkt dat Nedmag de problemen met betrekking tot deze lekkage heeft gebagatelliseerd. SodM constateert ook een levensgroot risico op herhaling van de lekkage.

Forse bodemdaling

Uit documenten die Stichting Stop Zoutwinning heeft ontvangen in de bezwaarprocedure bij SodM komt naar voren dat voor de komende twee jaar een bodemdaling van minimaal 25 cm. wordt verwacht. Dessart: “Ons is door Nedmag voorgehouden dat de gevolgen van de lekkage zeer beperkt zouden zijn. Er was sprake van versnelde bodemdaling. Nu komen we er bij toeval achter dat de bodem 10 keer zo hard gaat zakken. De bestaande én de nieuwe, exorbitante, bodemdaling heeft grote gevolgen voor onze huizen, bedrijven en infrastructuur in het bodemdalingsgebied.

Het is niet uitgesloten dat deze lekkage ontstaan is door invloeden van breuken en aardbevingen”, aldus Dessart.

Locatie Kiel-Windeweer

In de regio rond Veendam vindt al jaren zogeheten gestapelde mijnbouw plaats. De combinatie van gaswinning, gasopslag en zoutwinning heeft al meerdere problemen veroorzaakt.

“Dat deze calamiteit opgetreden is, is wat ons betreft een reden om de gehele magnesiumzoutwinning te beëindigen. Uitbreiding van de locatie in Borgercompagnie, alsmede een nieuwe locatie bij Kiel-Windeweer zijn wat ons betreft totaal onacceptabel en onverantwoord”, aldus Dessart. “Wij voelen ons in deze gesterkt door het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, waarin wij expliciet in ons gelijk gesteld worden.”

Stichting Stop Zoutwinning wil zoutwinning op de door Nedmag gekozen locatie tussen Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen/Oud-Annerveen voorkomen.