Positieve jaarrekening voor Veendam

VEENDAM

De gemeente Veendam heeft haar financiële positie verder versterkt.

Na het positieve resultaat over het jaar 2016 laat de jaarrekening 2017 ook een positief resultaat zien.

2017 laat zien dat de gemeente € 1,5 miljoen heeft overgehouden. Het college van burgemeester en wethouders wil dit bedrag toevoegen aan de algemene bestemmingsreserve.

Wethouder Henk Jan Schmaal is tevreden met het resultaat. “In 2017 is er veel geïnvesteerd in de gemeente. Zo zijn de eerste stappen gezet in de realisatie van het Leersportpark (LSP), waaronder de aanleg van een kunstgrasveld voor Veendam 1894. Ondanks bezuinigingen vanuit het Rijk is het de gemeente gelukt 2017 met een positief resultaat af te sluiten.

Door dit resultaat toe te voegen aan de reserves, wordt de financiële positie van de gemeente sterker.”

Het uitgangspunt is om de taken in het kader van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet uit te voeren met de budgettaire middelen die daarvoor door het rijk beschikbaar zijn gesteld.

Dat is geen gemakkelijke opgave. Taken in het kader van de Jeugdwet hebben meer financiële middelen gevergd dan door het rijk beschikbaar is gesteld.