Nieuw college van B&W

VEENDAM

Maar ook daar zat het vol en was er voor sommigen alleen nog een plek op de overloop.

De opnieuw benoemde wethouder Henk Jan Schmaal (GB) is sinds 2006 wethouder. Bert Wierenga (VVD) sinds 2010 en Jaap Velema (D66) sinds 2014. De PvdA in Veendam is jarenlang leverancier van wethouders geweest. Ans Grimbergen keerde na 4 jaar in de oppositie weer als wethouder terug. En zo is de PvdA met vier zetels weer terug in het college.

Met het aantreden van Schmaal, Wierenga en Grimbergen als wethouder komen voor hen in de gemeenteraad; Bert Huizenga (GB), Ina Felder (VVD) en Vladimier Slor (PvdA).

CDA leider André Hamminga heeft afscheid genomen als wethouder, en neemt een rol in de oppositie op zich. Na het bekrachtigen van een verklaring van burgemeester Swierstra hebben de 21 raadsleden de integriteitverklaring getekend. Waarbij de installatie in de Raad was afgerond.

Fractievoorzitter Schoonewille van de SP uitte zijn kritiek op een heel korte tijd van maar één weekend om dit akkoord op zijn merites te beoordelen. Hij betreurde het dat er niet meer met de SP is overlegd toen duidelijk was dat zij geen deel gingen nemen aan een nieuw college. Schoonewille had graag meer input willen leveren, en volgens hem werd hierdoor de mogelijkheid gemist om een raadsbrede visie te ontwikkelen. Formateur Schmaal bracht ertegen in dat de SP was uitgenodigd voor de gesprekken om tot een nieuw college te komen. Hij reageerde geprikkeld en zette in zijn reactie de opstelling van de SP af tegen de constructieve houding van de PvdA. Het nieuwe college heeft volop werk aan de winkel te doen, aangaande lopende zaken.