D66 opnieuw in college Veendam

VEENDAM

De gemeenteraad van Veendam heeft op 28 mei in meerderheid instemmend gereageerd op het coalitieakkoord 2018 ‘Ondernemend met menselijke maat’.

Het akkoord werd ondertekend door de fracties van Gemeente Belangen, PvdA, VVD en D66 en de vier unaniem benoemde wethouders Henk Jan Schmaal (GB), Ans Grimbergen (PvdA) , Bert Wierenga (VVD) en Jaap Velema (D66).

Jaap Velema heeft in zijn de portefeuille: participatie- en werkgelegenheidsbeleid, onderwijs en vroegeducatie, inburgering nieuwkomers, cultuur (onderwijs), monumentenbeleid, behoud cultureel erfgoed, accommodatiebeleid en bestrijding laaggeletterdheid.

D66 Veendam houdt op woensdag 6 juni a.s. vanaf 19.30 uur in de Bibliotheek aan het Museumplein in Veendam een openbare afdelingsvergadering, waarin fractievoorzitter Alian Spelde en wethouder Jaap Velema het akkoord zullen toelichten.