Jong en oud: heel Sorghvliet kookt

VEENDAM

Op woensdagmiddag 17 januari start de tweede van drie intergenerationele maaltijdkringen in Veencompas (Compaen). Compaen, scholengemeenschap Winkler Prins en Zorggroep Meander organiseren maandelijkse maaltijdkringen door en voor jongeren en ouderen. In het project koken ouderen en jongeren samen, ze eten met elkaar en er vindt verbinding plaats. Dit samen koken en eten wordt een maaltijdkring genoemd.

Op 24 oktober is gestart met de eerste Maaltijdkring in de Breehorn. Inmiddels koken en eten daar 8 ouderen samen met 4 jongeren. Vanaf 17 januari wordt er maandelijks gegeten in Veencompas (Compaen) en in maart start de derde maaltijdkring in Veenkade (Meander).

Het project Heel Sorghvliet kookt maakt onderdeel uit van het programma Meer Veerkracht, Langer thuis dat mogelijk wordt gemaakt door het fonds NutsOhra. Het is gericht op het langer zelfstandig wonen van ouderen en het kweken van begrip voor elkaar. Door middel van maatschappelijke stages wordt maatschappelijke betrokkenheid gestimuleerd.

De maaltijdkring is bedoeld voor met name alleenstaande ouderen woonachtig in Sorghvliet. Huis aan huis wordt er in Sorghvliet een flyer verspreid. Van de deelnemers wordt een kleine bijdrage van € 2,50 per maaltijd gevraagd. Vrijwilligers zijn aanwezig om de activiteit te ondersteunen.


Auteur

Redacteur