Open Huis Praktijkschool Winkler Prins

Veendam

De Praktijkschool van Winkler Prins houdt op woensdag 6 april Open Huis. Het Open Huis is bedoeld voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Het praktijkonderwijs laat leerlingen vooral praktische ervaring opdoen. Elke week worden er theorievakken en praktijklessen gegeven. Tijdens het Open Huis geven docenten uitleg
over hun vakgebied en zijn de leerlingen druk bezig met hun werkstukken. U kunt met uw vragen over de school bij hen terecht. Daarnaast krijgt u informatie over alles wat belangrijk is voor de ontwikkeling uw kind, zoals stagebegeleiding, werkervaringsprojecten, buitenschoolse activiteiten, enz.
Heeft uw zoon of dochter het advies gekregen om praktijkonderwijs te gaan volgen? Kom dan op woensdag 6 april tussen 18.00 en 20.00 uur naar het Open Huis. Locatie: Jan Salwaplein 2 in Veendam.

Auteur

Carlien Bootsma